/Files/photogallery/826/85.jpeg

НАВЧАЛЬНІ
ПРОГРАМИ, ТРЕНАЖЕРИ

У нашій бібліотеці ви можете скористатись
такими електронними ресурсами:

№ з/пБібліографічний описКількістьПредмет
Де
зберігається
Аналіз використання ППЗ
1.
Геометрія 7-9 клас [Електронний ресурс] : для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0. - К.: Мальва, 2006. - 1 CD - (Бібліотека електронних наочностей). -


1ГеометріяБіібліотекаНа уроці
2.Геометрія 7-9 клас [Електронний ресурс] : для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0. - К.: Мальва, 2006. - 1 CD - (Бібліотека електронних наочностей). - 1ГеометріяБібліотекаНа уроці
3.
Електронний атлас для курсу Географія материків та океанів 7 клас [Електронний ресурс] : Карти. Коментарі. Запитання для самоперевірки. Ілюстрації. Розваги: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 CD.
1ГеографіяБібліотекаНа уроці
4.
Економічна і соціальна географія світу для 10-11 класів загальноосвітніх закладів [Електронний ресурс] : Карти з коментарями. Запитання для самоперевірки. Ілюстрації : /Інститут передових технологій. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 CD.
1ГеографіяБібліотекаНа уроці
5.
Біологія [Електронний ресурс] : Програмно-педагогічний засіб "Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл." : для загальноосвітніх закладів : Наочність та доступність. Інтерактивні лабораторні роботи. Дружній інтерфейс. - Версія 5.01. - К.: Компанія СМІТ, 2006. - 1 СD.
1.БіологіяБібліотекаНа уроці
6.
Біологія людини [Електронний ресурс] : Віртуальна лабораторія : 8-9 клас. - Версія 1.0. - К.: Транспортні системи, 2006. - 1 СD.
1БіологіяБібліотекаНа уроці
7.
Біологія 8-9. Людина [Електронний ресурс] :Електронний посібник / Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України. - К; 2003. - 1 СD.
1БіологіяБібліотекаНв уроці
8.
Електронний атлас з історії України для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.
1Історія УкраіниБібліотекана уроці
9.
Електронний атлас з історії України 8 клас [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації, розваги : для загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.
1Історія УкраїниБібліотекаНа уроці
10.
11. Електронний атлас з історії України 9 клас [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації, розваги : для загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.
1Історія УкраїниБібліотекаНа уроці

МАТЕМАТИКА

/Files/images/disc predmeta/геометрия 7-9.jpg1. Геометрія 7-9 клас [Електронний ресурс] : для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.0. - К.: Мальва, 2006. - 1 CD - (Бібліотека електронних наочностей). -

/Files/images/disc predmeta/алгебра 7-9.jpg2. Алгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 1.5. - Х., 2006. - 1 СD. - (Бібліотека електронних наочностей).

ГЕОГРАФІЯ

3. Електронний атлас для курсу Географія материків та океанів 7 клас [Електронний ресурс] : Карти. Коментарі. Запитання для самоперевірки. Ілюстрації. Розваги: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 CD.

/Files/images/disc predmeta/географ_я 7.jpgКарти світу, материків, океанів висвітлюють предмет відповідного курсу географії: ознайомлять із загальними географічними закономірностями земної кулі, характеризують природні умови та ресурсі материків та океанів, дають уяву про життя різних народів планети та глобальні проблеми людства.

Тести коментують і доповнюють інформацію, подану на картах. Ключові фрагменти тестів доповнені посиланнями на ілюстрації.

Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку. За допомогою модуля ТЕСТУВАННЯ вчитель може проводити групове тестування учнів у класі по ком'ютерній мережі. Програма дає можливість весті журнал тестування, здійснювати редагування запропонованих тестів та самостійно конструювати тестові завдання.

Ілюстрації допомагають створити увагу про об'екти, явища та процеси, що вісвітлюються. Передбачено три рівні пошуку ілюстрацій.

Розваги надають можливість зробити паузу і відволіктись від навчання, відтворивши карту з окремих фрагментів ( на зразок відомої гри "п'ятнашки").

/Files/images/disc predmeta/атлас геогр 10-11.jpg4. Економічна і соціальна географія світу для 10-11 класів загальноосвітніх закладів [Електронний ресурс] : Карти з коментарями. Запитання для самоперевірки. Ілюстрації : /Інститут передових технологій. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 CD.

Тематичні карти, які відображають об'єкти, явища та процеси, що передбачені навчальною програмою.

Тести, таблиці, діаграми, що коментують і доповнюють інформацію, подану на картах.

Запитання за змістом видання, що дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.

Ілюстрації, які розширюють інформаційні можливості видання.

Розваги надають можливість користувачеві самому відтворити карту.

БІОЛОГІЯ

/Files/images/disc predmeta/лабб_о 10-11.jpg5. Біологія [Електронний ресурс] : Програмно-педагогічний засіб "Віртуальна біологічна лабораторія 10-11 кл." : для загальноосвітніх закладів : Наочність та доступність. Інтерактивні лабораторні роботи. Дружній інтерфейс. - Версія 5.01. - К.: Компанія СМІТ, 2006. - 1 СD.

Електронний посібник з курсу загальної біології містить повний курс лабораторних і практичних робіт, підтримує і доповнює чинні друковані підручники з біології для 10-11 класів.

Компакт-диск містить теоретичний матеріал відео фрагменти з голосовим супроводом, комп'ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі прцесів, інтерактивні і тестові завдання, задачі. Учень є суб'єктом навчально-виховного процесу, має змогу навчитися, набувати компетенції, а наприкінці роботи програма оцінює його знання за 12- бальною шкалою.

Посібник рекомендований учням 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учителям біології, методистам.

/Files/images/disc predmeta/лабб_о 8-9.jpg6. Біологія людини [Електронний ресурс] : Віртуальна лабораторія : 8-9 клас. - Версія 1.0. - К.: Транспортні системи, 2006. - 1 СD.

7. Біологія 8-9. Людина [Електронний ресурс] :Електронний посібник / Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України. - К; 2003. - 1 СD.

Мультимедійна програма "Біологія 8-9. Людина" дозволяє розглянути органи всіх систем людини: опорно-рухової, дихальної, м'язової, кровообігу тощо. Справжні фотографії та відеоматеріали допоможуть дізнатися про фізіологію людини та ії функції. Програма зрозуміла й проста у використанні.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

/Files/images/disc predmeta/атлас _стор__ 5.jpg8. Електронний атлас з історії України для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.

Історичні карти, які відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов'янських племен до сьогодення. Додаються також карти історико-етнографічного районування України та стародавнього Києва.

Тести, які стисло коментують тему і доповнюють зміст карти.

Запитання за темами, що дають можливість учневі здійснити самоперевірку.

Ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту.

Розваги надають можливість учневі самому відтворити карту.

/Files/images/disc predmeta/атлас _ст Укр 8.jpg9. Електронний атлас з історії України 8 клас [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації, розваги : для загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.

Історичні карти охоплюють період в історії України від Люблінської унії 1569 року до середини ХVІІІ ст., висвітлюють славну добу нашої історії, звану козацькою ерою, а також надають уяву про утворення держав та союзів, перебіг воєнних дій, стан тогочасних культури та господарства.

Тести коментують і доповнюють картографічну інформацію. Подано у хронологічному порядку з посиланнями на ілюстрації.

Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.

Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, яка вивчається: історичні портрети, твори мистецтва, архітектура, геральдика, історичні сюжети тощо.

Розваги надають можливість користувачеві самому відтворити карту або малюнок, складаючи зображення з фрагментів.

/Files/images/disc predmeta/атлас всес_ст 8.jpg10. Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії 8 клас [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації, розваги : для загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.

Історичні карти відображають перебіг політичних подій у світі та в окремих країнах упродовж ХV - ХVІІІ ст., а також створюють уяву пр. стан тогочасної культури й господарства. Подано схеми відомих бітв.

Тести коментують і доповнюють картографічну інформацію. Подано у хронологічному порядку з посиланнями на ілюстрації

Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.

Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, яка вивчається: історичні портрети, твори мистецтва, архітектура, геральдика, історичні сюжети тощо.

Розваги надають можливість користувачеві сам ому відтворити карту або малюнок, складаючи зображення з фрагментів.

11. Електронний атлас з історії України 9 клас [Електронний ресурс] : Історичні карти, коментарі, ілюстрації, розваги : для загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут передових технології - Версія 4.1. - К.: О.В.Барладін, 2004. - 1 СD.

/Files/images/disc predmeta/атлас всесв_ст 9.jpgІсторичні карти охоплюють друг другий період Нової історії від Французької революції кінця ХVІІІ ст. до початку Першої світової війни, а також відображають процеси утворення держав, перебіг воєнних дій, стан тогочасної культури та господарства.

Тести коментують і доповнюють інформацію. Подано у хронологічному порядку з посиланнями на ілюстрації

Запитання за змістом видання дають можливість користувачеві здійснити самоперевірку.

Ілюстрації допомагають створити уяву про епоху, яка вивчається: історичні портрети, твори мистецтва, архітектура, геральдика, історичні сюжети тощо.

Розваги надають можливість користувачеві сам ому відтворити карту або малюнок, складаючи зображення з фрагментів.

СЛОВНИКИ

/Files/images/disc predmeta/словники.jpg11. Словники України – інтегрована лексикографічна система [Електронний ресурс] : Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія / Національна Академія наук України. Український мовно-інформаційний фонд. – К., 2001. – 1 СD.

ЗНО

/Files/images/disc predmeta/ЗНО 2007.jpg12. Правила проходження зовнішнього незалежного оцінювання [Електронний ресурс] : фільм-пам'ятка / Український ЦЕНТР оцінювання якості освіти. - К., 2007. – 1 СD.

13. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх закладів України 2007 [Електронний ресурс] :
додаток до інформаційного збірника / Український центр оцінювання якості освіти. – К., 2007 – 1 СD

/Files/images/disc predmeta/поети Харкова.jpg14. Поети - Харкову [Електронний ресурс] : фільми. - Х., 2009. – 1 СD. Г.С. Сковорода. Поэты серебряного века. Образы Харькова в мировой позии. Поэты – Харьковчане. Поэзия Великой Отечественной.


Кiлькiсть переглядiв: 30

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 22 Січня 2018

Цей сайт безкоштовний!