Українська мова

Не бійтеся злетіти високо
Упрагненні пізнати рідну мову.
Бо мова – то духовності крило,
То скарб безцінний рідного народу.

Т.М. Положий

http://mova.kreschatic.kiev.ua/ - Уроки державної мови.
http://dict.linux.org.ua//other/SSR/index.html - Приклади неправильного перекладу деяких російських ідіом та штампів.
Все про дієслово 7 клас - Урок української мови. Вчитель ХЗОШ № 70 Положий Тетяна Миколаївна
Культура мовлення - Інтегрований урок української мови . Вчитель ХЗОШ № 70 Толожий Тетяна Миколаївна
Система уроків 8 клас - Урок української мови. Вчитель ХЗОШ № 70 Положий Тетяна Миколаївна

http://www.uroki.net/docukr.htm - ДЛЯ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Розробки уроків, позакласних заходів тощо.
http://osvita.automir.biz/help.shtml - УКРАЇНСЬКА МОВА.
Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників.
Могильницька Г.А., Свінтковська С.А.
http://ukrlife.org/main/evshan/krvn3.htm - Українська мова. Наголос – душа мови.
Наголоси у словах багато важать у живій мові. Наприклад, насИпати і насипАти. На письмі, де не позначено наголосів ці два слова годі розрізнити. А вони значать не одне й те саме.
http://ukrlife.org/main/prosvita/1p1.htm - ФОНЕМИ Г та Ґ.
У пропонованому словникові професора Олександра Пономарева маємо, на наш погляд, найобґрунтованіше розв'язання цього питання. Автор у словнику використав засади "Українського правопису" 1928 року щодо написання слів з літерами ґ і ґ, але з деякими уточненнями.

Українська література

http://ukrlib.com.ua/ - Бібліотека української літератури
http://poetry.uazone.net/ - Поетика: бібліотека української поезії
http://poetry.uazone.net/poems.html#20-4 - Поети 1990-х років і ХХІ століття
http://lib.meta.ua/theme/544/ - Мета. Українська література
Дитячий фестиваль-Конкурс "Казка мойого життя" - До Дня писемності
http://ridnamova.ck.ua - Сайт для учителів української мови і літератури. Українська мова. Українська література. Зарубіжна література. Позакласна робота. На допомогу учням.
Жив на землі поет... (В.Сосюра) - Урок української літератури. Вчитель ХЗОШ № 70 Положий Тетяна Миколаївна.
Леся Українка 6 клас - Урок української літератури. Вчитель ХЗОШ № 70 Положий Тетяна Миколаївна.
А.Малишко 5 клас - Урок української літератури. Вчитель ХЗОШ № 70 Положий Тетяна Миколаївна.
http://osvita.automir.biz/help.shtml - До проблеми адекватного прочитання української класики. СВЯТА ЗЕМЕЛЬКО, БОЖА ДОНЕЧКО!
ДОЗВОЛЬМО ВОЗНОМУ ЛЮБИТИ НАТАЛКУ! - Улас Самчук
- Українська драма
http://ukrlife.org/main/mother/u_women.htm - ЖІНКА В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
Жiнка займає визначне мiсце не тiльки в суспiльному i полiтичному життi, але й в лiтературi. Найбiльшi мистцi слова-залюбки присвячують цьому питанню багато духової уваги.
Наша батькiвщина має рiвно ж такого великого спiвця - Тараса Шевченка. Українське жiноцтво являється улюбленою тематикою багатьох поезiй цього велетня. Поет краще як iншi потрапив зглибити їхню душу. Вiн по мистецьки з'ясував жiночi мрiї та iдеали i оспiвав їхне щастя та скорботу.
http://ukrlife.org/main/minerva/slovnykstus.htm - ВАСИЛЬ СТУС. Словник поетичної мови Василя Стуса.
Словник подає лексичне значення тих слів у ліричних творах Василя Стуса, які можуть викликати сумнів щодо їхнього розуміння або тлумачення. Кожна словникова стаття має вказівку на належність слова до певного шару лексики, його походження, граматичні форми та граматичну характеристику. Всі слова реєстру супроводжуються ілюстративними матеріалами та відсиланням до першоджерела.
Словник призначений для учнів, учителів, студентів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться питаннями філології взагалі й українського художнього слова зокрема.
http://referatik.com.ua/biography/ - БІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ.
В разделе "Биографии Украинских Писателей" Вы найдете жизнеописания выдающихся деятелей украинской культуры: раздел насыщен детальнейшей информацией о жизни и творчестве великих украинских писателей - прозаиков и поэтов, литературоведов и других деятелях украинской культуры, котоые внесли свой вклад в становление и развитие онной. Все материалы раздела отсортированны в алфавитном порядке по фамилиям биогрантов и открыты к свободному скачиванию.
http://www.uroki.net/docukr.htm - ДЛЯ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. Розробки уроків, позакласних заходів тощо.
http://osvita.automir.biz/help.shtml - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.Збірник завдань з української мови та літератури для інтелектуальних змагань старшокласників
Могильницька Г.А., Свінтковська С.А.
http://ukrlit.com.ua/ - Твори вітчизняних класиків, начитані професійними акторами та записані у форматі MP3.
Близько 300 творів вітчизняних письменників XVIII-XIX століть, які увійшли до Програми шкільного курсу з української літератури в форматі TXT. Проза, поезія і драми майстрів слова, як відомих кожному з дитинства, так і тих, які знайшли свого читача після багатьох років забуття. Витвори усної народної творчості
http://chtyvo.org.ua/help/ukrlit - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури
http://kaschenko.us.org.ua/index.html - Андріан Кащенко. Історичні повісті.
http://ukrlife.org/main/library.html - НАРОДНІ БАЙКИ. До збірника ввійшли усні народні байки. Розраховано на вчителів, вихователів, батьків, маленьких читачів, усіх, хто цікавиться народною мудрістю.
http://ukrlife.org/main/afor/zmist_afo.html - УКРАЇНСЬКА АФОРИСТИКА.
Дорогий друже, пропонована тобі для уважного прочитання книга не має українських аналогів, і в межах української культури порівняти її ні з чим. Досі – попри багатовікову історію українського народу – збірки персоналізованої афористичної мудрості його синів і дочок не видавалися.
http://abetka.ukrlife.org/kazki.html - Притчі, новели, казки.
http://www.kazka.in.ua/index.html - Українська казка.
Сторінка присвячена саме Українській Казці. Бо є це великий пласт нашої культури, нашого фольклору, нашої традиції.
http://ukrlife.org/main/library.html - АФОРИЗМИ
http://ukrlife.org/main/mother/mother_ua.htm - Вірші та пісні про Матір . Антологія
http://ukrlife.org/main/minerva/monomah.htm - ВОЛОДИМИР МОНОМАХ. Політичний і моральний заповіт Володимира Мономаха
http://ukrlife.org/main/minerva/skovrda.htm - Григорій СКОВОРОДА. АФОРИЗМИ.
Одне менi тiльки близьке, вигукну я: о школо, о книги!
http://ukrlife.org/main/minerva/1000_enter.htm - ТИСЯЧА ЦИТАТ З УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА.
Обсяг матеріалу, з якого вибрано цитати, охоплює українське письменство від Сковороди (за сучасним правописом) до авторів наших днів. Для рівноваги додано кілька десятків цитат з народної творчості, включно з думами. За винятком небагатьох цитат, пропущено літературу сталінського періоду на Україні (справжньої літератури там мало), але включено деяких авторів руху Опору. Цитати вибрані з України" еміграції та діаспори, де тільки творили українські автори. Переважає, як завжди, поезія, але взято до уваги також і прозу, наукову чи публіцистичну літературу.
http://ukrlife.org/main/minerva/plachinda3.htm - Давньоукраїнська міфологія. СЛОВНИК ДАВНЬОУКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ.
Пропонована книжка відомого письменника, літературознавця і лінгвіста, краєзнавця і етнографа в певній мірі відроджує величний пантеон міфічних героїв і персонажів, що їх створила поетична уява праукраїнців.
Словник, як своєрідне одкровення про наших давніх предків, стане в пригоді кожному, хто прагне зазирнути в саму глибінь історії України, пройнятися її красою, мудрістю й дивовижним, хвилюючим злиттям Людини з Природою.
http://ukrlife.org/main/minerva/poviria0.htm - НАРОДНІ ПОВІР`Я.
Ви знаєте, що буде, коли розсипати сіль? А чому не можна їсти з ножа, лизати макогона, махати за столом ногами, подавати щось через поріг, показувати на жабу пальцем, руйнувати лелече гніздо, утиратися з кимось одним рушником?.. Книга кандидата філологічних наук, фольклориста і письменника, редактора часопису "Народознавство" Миколи Дмитренка висвітлює маловідомі сторінки міфологічного світогляду, сонцепоклонницькі та християнські уявлення наших предків. Чимало повір'їв і досі не зів'яли завдяки... А втім - читайте!
http://ukrlife.org/main/evshan/franko.html - Іван ФРАНКО. МОЗАЇКА.
Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах.
Упорядники: Франко Зіновія Тарасівна, Василенко Михайло Григорович.
http://ukrlife.org/main/minerva/prazka.htm - Празька школа: хрестоматія прозових творів.
До хрестоматії ввійшли прозові твори Юрія Липи, Юрія Клена, Оксани Лятуринської, Галини Мазуренко, Олега Ольжича, Олени Теліги та уривки з роману Леоніда Мосендза “Останній пророк”. Проза письменників, яких В.Державин назвав “Празькою школою”, вагома змістом, цікава формою. Частина творів в Україні друкується вперше.
Книга адресована студентам-філологам, учителям-словесникам, усім, хто цікавиться українським словом.
http://www.franko.lviv.ua/ifranko/franko.html - ІВАН ФРАНКО.
Біографія, твори, листування
http://www.ji-magazine.lviv.ua - БІБЛІОТЕКА МОДЕРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
часопис "Ї" - наймогутніший і найповажніший україномовний інтелектуальний ресурс Мережі. Містить регулярні випуски журналу, присвячені сучасним та історичним тенденціям. Багато текстів та перекладів Гайдеггера, Гадамера та Марселя від львівського інтелектуала Тараса Возняка.
http://lib.ru/SU/UKRAINA/. - ЗБІРКИ ПОЕЗІЙ ТА ПРОЗИ.
Від класиків до фантастів
http://www.demyanova.netfirms.com/childstore/storage.htm - ДИТЯЧА КЛАДОВА.
Вірші, казки українською та англійською мовами.
http://www.geocities.com/uno_montreal/quest.htm - ДИТЯЧІ ЗАГАДКИ
ttp://www.utoronto.ca/elul/Main-Ukr.html - ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИЕлектронна бібліотека української літератури дає читачам, особливо студентам на університетах, доступ до текстів творів української літератури.
Бібліотеку відкрито 1-ого грудня, 1999 появою першого твору, роману Чесність з собою Володимира Винниченка. Надіємося на співпрацю наших колег, видавців, і ширшої української громади у розбудові і фінансуванні цієї бібліотеки. У всіх справах пов'язаних із електронною бібліотекою прошу звертатися до Професора, Максима Тарнавського
http://exlibris.org.ua/index.html#his - Уkраїнсьkа елеkтронна бібліотеkа. Історія, публіцистика, художня література
http://www.lib.com.ua/3/0.html - Електронна бібліотека України
http://referatik.com.ua/classical/ - УКРАЇНСЬКА КЛАСИЧНА ЛІТЕРАТУРА .
В разделе "Классическая Украинская Литература" собрана одна из самых больших в сети библиотека украинской классической литературы. Произведения, собранные в нашей библиотеке каталогизированы по фамилиям авторов в алфавитном порядке. Все книги раздела доступны к свободному скачиванию.
http://referatik.com.ua/literature/ - УКРАЇНСЬКА СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА.
В разделе "Современная Украинская Литература" мы постарались собрать произведения современных украинских прозаиков и поэтов, написанные как на украинском, так и на русском языках. Раздел постоянно пополняется
http://referatik.com.ua/aphorism/ - АФОРИЗМИ.
В разделе "Афоризмы"собрано богатую коллекцию афоризмов, древних мудростей, народных примет, пословиц, поговорок, цитат и тостов на украинском языке. Все материалы раздела каталогизированы внутри тематических подразделов в алфавитном порядке.
http://lib.proza.com.ua/authors/1/ - Українська класична література, українська народна творчість
http://litopys.org.ua/ - «Ізборник» — Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації — проект електронної бібліотеки давньої української літератури. Бібліотека є добіркою електронних книг і текстів, об’єднаних проголошеною тематикою і єдиною ідеєю. Давня українська література (тексти), «Слово о полку Ігоревім» та про нього, літописи тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 96

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Жовтня 2018

Цей сайт безкоштовний!