Лист МОН України від 27.06.2019 № 1-9/414 “Про створення безпечного освітнього середовища та формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2019/2020 навчальному році”

Наказ МОН України від 10.11.2016 № 1344 ''Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу''

У школі в 7-11 класах буде впроваджено програму виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».


Методичні посібники для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми


Лист Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах”

/Files/images/vihovna_robota/85482100.gif

"Сонце приховано в кожній дитині, і наше завдання –допомогти йому спалахнути." В.О.Сухомлинський

Виховний процес здійснюється в школі, спираючись на державну політику в галузі освіти, ідейне багатство українського народу, його моральні, нацональні цінності, досягнення вітчизняної і світової педагогіки.

Мета виховної роботи:

  • формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал;
  • розширення кола спілкування дітей через участь у творчих справах та інших формах виховної діяльності школи, району, міста.

Девіз:«Жити, відчувати, любити, звершувати відкриття».


Кредо:«Вести до успіху кожного!»


Місія школи з виховної роботи

Формування і розвиток свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті, здатного змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Завдання виховної роботи

Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх животворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.

Основні принципи організації виховної роботи

Максимально можлива свобода учня у виборі форми і міри власної участі у виховній роботі.
Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення індивідуального плану участі у виховній роботі.
Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня знань, здібностей, стилю життя.
Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховній роботі.
Обов’язковий самоаналіз та самооцінка учнем власних результатів.

/Files/images/shkola/vihovna_robota.jpg

Мета громадського виховання– сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала,
тобто людину з притаманними їй особистісними якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями. вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадського суспільства в Україні.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Фотогалерея

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

61075, м.Харків,
пр. Олександрівський, 150

(057) 725-54-59

sch70@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 31 Травня 2020

Цей сайт безкоштовний!