/Files/images/vihovna_robota/vyysk_patr_vih.jpg

Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-політичну і практичну підготовку до виконання обов’язку – захисту незалежної батьківщини, військової служби у Збройних Силах України. Головними завданнями є формування психологічних та морально-вольових якостей
(стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), особистісних поглядів на сучасні події; самопідготовка і самовиховання, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями
та уявленнями, фізичний розвиток особистості.

/Files/images/vihovna_robota/85482100.gif

Курс нашої держави на створення професійної армії (перехід Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) передбачає змен­шення кількості юнаків, котрі будуть призвані до війська для проходжен­ня строкової військової служби в мир­ний час, і одночасно збільшення чис­ла випускників навчальних закладів, яких після досягнення 25-річного ві­ку без проходження військової служ­би братимуть на військовий облік військовозобов'язаних і призначати­муть для комплектування військових частин на воєнний час лише з доп­ризовною підготовкою.

У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах нав­чального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов'я­зані з його майбутньою військовою діяльністю.

Військово-патріотичне виховання — цілеспрямований, організований процес, його зміст визначається:

Конституцією України;

Законами України «Про освіту», «Про збройні сили України» , «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про оборону України»;

- Наказ МОН України від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»

- Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 27.10.2014 №1232 ''Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді'';

Указом Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді».

- Постановою КМУ від 07.12.2016 №921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

Основними завданнями військово - патріотичного вихованняє формування громадянина-патріота із глибоким розумінням громадянського обов'язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, спонукати до оволодіння військовими і військово-технічними знаннями, до фізичного самовдосконалення та вивчення бойових традиції, героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних Сил.

Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі:

- тематичних заходів, присвячених знаменним датам;

- лекцій, бесід, розповідей;

- екскурсій до музеїв та місцями бойової слави;

- зустрічей з ветеранами війни та праці, військовослужбовцями;

- змагань з військово-прикладних видів спорту;

- пошукової роботи;

- виставок та конкурсів творчих робіт.

/Files/images/vihovna_robota/85482100.gif

На допомогу абітурієнту

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба
Академія внутрішніх військ МВС України м.Харків
Інститут танкових військ імені Верховної Ради України при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут"

/Files/images/vihovna_robota/85482100.gif

Пам'ятка призовника

Документи, необхідні для постановки на облік у військкоматі

Громадяни, що викликаються для первісної постановки на військовий облік, зобов'язані особисто прибути у військовий комісаріат (на призовний пункт за місцем прописки), маючи при собі наступні документи:

  • копії паспорта та свідоцтва про народження;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку з місця реєстрації про сімейний стан;
  • довідку з місця навчання;
  • характеристику з місця навчання;
  • фотографії без головного убору розміром 3 х 4 - 4 шт. 5 х 6 - 2 шт. 9 х 12 - 1 шт.
  • медичні документи про стан здоров'я;
  • При постановці громадянина на військовий облік видається документ військового обліку.

/Files/images/vihovna_robota/85482100.gif

Історія створення Збройних Сил України

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення в 1991 році незалежності, Україна успадкувала одне з найбільш потужних угруповань військ у Європі, оснащене ядерною зброєю та в цілому відносно сучасними зразками звичайного озброєння та військової техніки.

На території України на той час дислокувалися: ракетна армія, три загальновійськові та дві танкові армії, один армійський корпус, чотири повітряні армії, окрема армія Протиповітряної оборони (ППО), Чорноморський флот.

Усього угруповання військ і сил нараховувало біля 780 тисяч чоловік особового складу, 6,5 тисячі танків, близько 7 тисяч бойових броньованих машин, до 1,5 тисячі бойових літаків, понад 350 кораблів та суден забезпечення, 1272 стратегічних ядерних боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет та майже 2,5 тисячі одиниць тактичної ядерної зброї.

Проте це не були ще Збройні Сили незалежної держави в повному розумінні цього слова, Україна отримала лише окремі фрагменти військової машини Радянського Союзу.

Тому 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила рішення про взяття під свою юрисдикцію усіх розташованих на українському терені військових формувань Збройних сил колишнього СРСР, та про створення одного з ключових відомств – Міністерства оборони України.

З цього часу наша держава стає лідером серед колишніх радянських республік у справі створення власної армії, вбачаючи в ній основу і гаранта реальної державності. Уряд України приступив до створення Збройних Сил та інших військових формувань.

Процес військового будівництва в Україні умовно можна розподілити на три основні етапи:

перший, з 1991 по 1996 роки – формування основ Збройних Сил України;

другий, з 1997 по цей час – подальше будівництво Збройних Сил України;

третій, з 2001 року – реформування та розвиток Збройних Сил України.

Характерними ознаками першогоз них були одночасне формування правової основи діяльності Збройних Сил, реорганізація їх структур, створення відповідних систем управління, забезпечення та інших елементів, необхідних для їх функціонування.

При цьому становлення Збройних Сил України у згаданий період супроводжувався значним скороченням військових структур, чисельності особового складу, кількості озброєнь та військової техніки.

Так, на кінець 1996 року було скорочено понад 3,5 тисячі різноманітних військових структур, майже 410 тисяч чоловік особового складу. Значно зменшилася кількість озброєнь та військової техніки: бойових літаків – на 600 одиниць, вертольотів – майже на 250 одиниць, парк танків та бойових броньованих машин скоротився майже на 2400 і 2000 відповідно.

В основу процесу створення власного війська були закладені політичне рішення керівництва України стосовно без’ядерного і позаблокового статусу держави. При цьому враховувалися також обмеження, пов’язані з ратифікацією Договору “Про звичайні збройні сили в Європі” та виконанням Ташкентської Угоди 1992 року, якою встановлювалися не тільки максимальні рівні озброєння для кожної держави колишнього СРСР, а й для так званого “флангового району”. В Україні до нього входили Миколаївська, Херсонська, Запорізька області та Автономна Республіка Крим.

У стислі терміни Верховною Радою України був прийнятий пакет законодавчих актів стосовно воєнної сфери:Концепція оборони і будівництва Збройних Сил України, постанова “Про Раду оборони України”, Закони України “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, Воєнна доктрина України тощо.

На ті ж роки припадає й реалізація ядерного роззброєння України. Воно є однією із найбільш значних історичних подій кінця ХХ-го сторіччя. Вперше в історії людства держава добровільно відмовилася від володіння ядерною зброєю. На 1 червня 1996 року на території України не залишилося жодного ядерного боєзаряду або боєприпасу.

Незважаючи на різноманітні труднощі того періоду були закладені основи національного війська незалежної держави: за короткий термін були створені Міністерство оборони, Генеральний штаб, види Збройних Сил, системи управління, підготовки і всебічного забезпечення військ (сил) тощо.

Проте, з часом стало зрозумілим, що процес будівництва Збройних Сил лише починався. І справа тут полягала не тільки у тому, що у той період не було системного підходу та чітко визначеного, послідовного плану до розв’язання проблем військового будівництва, а й бракувало підготовлених кадрів для його розробки та реалізації.

Негативно вплинула на процес військового будівництва також часта зміна керівництва військового відомства. Так, з 1991 по 1996 роки змінилося три Міністри оборони і чотири начальники Генерального штабу. З початком формування Збройних Сил України було оновлено понад 70% керівного складу. Змінилися майже усі командувачі військ військових округів, армій, командири корпусів та дивізій.

На розв’язання проблем того періоду наклалися труднощі, пов`язані зі значним міждержавним переміщенням військових кадрів. З 1991 по 1994 роки з України в інші держави було переведено близько 12 тисячофіцерів та прапорщиків і понад 33 тисячіповернулося на Батьківщину.

Безумовно, головною причиною незадовільного виконання основних заходів будівництва Збройних Сил України було постійне зниження у Державному бюджеті України, як загальної частки видатків на національну оборону взагалі, так і, витрат на утримання Збройних Сил, закупівлю озброєння і військової техніки, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зокрема.

Ці та інші чинники зумовлювали необхідність розробки обґрунтованої Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України, яка б не лише визначила напрями та пріоритети будівництва національних Збройних Сил, а й – збалансувала б їх завдання, структуру, чисельність з потенційними воєнними загрозами та викликами національній безпеці України та сучасними економічними можливостями держави.

Кiлькiсть переглядiв: 144

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

61075, м.Харків,
пр. Олександрівський, 150

93-51-39

sch70@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 17 Січня 2019

Цей сайт безкоштовний!