Ніякої достовірності нема в науках там,
де не можна застосувати ні однієї з математичних наук,
і в тому, що не має зв'язку з математикою.

Леонардо да Вінчі

/Files/images/metodichna_robota/img_5406.jpg

Тема над якою працюють учителі м/о природничо-математичних дисциплін:

«Створення умов для розвитку сучасної особистості при вивченні природничо-математичних дисциплін шляхом модернізації навчально-виховного процесу»

Звіт про роботу методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу
“Кенгуру” - 8 грудня 2017

Учасники конкурсу - учні 2-6 класів.

/Files/images/metodichna_robota/IMG_1630.JPG/Files/images/metodichna_robota/IMG_1632.JPG

Підготовка до “Кенгуру”

/Files/images/zno/57288851_1270241278_56481869_66f48d7a9da01.gif

2016/2017 навчальний рік

/Files/images/metodichna_robota/metodobednannya_mat.jpg

/Files/images/metodichna_robota/diplom.jpg

23.03.2017 на базі ХЗОШ № 113 відбулася районна учнівська конференція за підсумками конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні нашої школи взяли участь у роботі предметних секцій: «Біологія», «Комп’ютерні науки», «Математика».

/Files/images/metodichna_robota/Дослід3.jpg

Завдання для районних етапів міського турніру юних математиків (2016/2017 н.р.)

1. «Спiльний ортоцентр»
На гiпотенузi AB прямокутного трикутника ABC вiдмiтили точки K i N. Доведiть, що ортоцентри трикутникiв BCK i ACN збiгаються тодi й тiльки тодi, коли BN AK = tg2 A.

2. «Сума послiдовних чисел Фiбоначчi»
Послiдовнiсть {un} ∞ n=1, в якiй u1 = u2 = 1, un+1 = un + un−1, n > 2, називається послiдовнiстю чисел Фiбоначчi. Якi ви зможете знайти натуральнi числа m > 1 такi, що сума будь-яких m послiдовних чисел Фiбоначчi дiлиться без остачi на m?

3. «Видовищнiсть турнiру»
У футбольному турнiрi «на вилiт» грає 2 n команд з рiвнями гри, позначеними натуральними числами вiд 1 до 2 n (усi команди мають рiзний рiвень гри; матч мiж двома командами завжди виграє команда з бiльшим рiвнем гри). Спершу команди розбивають на 2 n−1 пар, i цi пари грають мiж собою, потiм 2 n−1 переможцiв розбивають на 2 n−2 пар, якi грають мiж собою, i т. д., поки не залишиться лише одна команда — переможець турнiру. Видовищнiстю матчу мiж двома командами назвемо модуль рiзницi рiвнiв цих команд, видовищнiстю турнiру назвемо суму видовищностей усiх проведених iгор. Для заданого натурального n > 2 знайдiть найменше та найбiльше можливе значення видовищностi турнiру.

4. «Деформованi числа»
Назвемо натуральне число таким, що деформується, якщо його запис у заданiй системi числення не закiнчується нулем та в цьому записi можна викреслити цифру, яка не є анi першою, анi останньою, так, щоб початкове число без остачi дiлилося на отримане число.
4.1. В яких системах числення немає чисел, що деформуються?
4.2. Чи iснує така система числення, в якiй безлiч чисел, що деформуються?
4.3. Чи iснує таке число, яке в десятковiй системi числення можна деформувати двiчi поспiль?

5. «Точки на прямiй»
Андрiйко та Миколка грають у таку гру. Андрiйко вибирає 2016 точок на промiжку (0; +∞). Миколка довiльно фарбує кожну з них синiм або зеленим кольором. Пiсля цього Андрiйко вибирає додатне число a i фарбує всi промiжки ((2n − 2)a; (2n − 1)a), n ∈ N, у синiй колiр, а всi промiжки ((2n − 1)a; 2na), n ∈ N, — у зелений. Якщо кожна з вибраних на початку гри Андрiйком точок належатиме iнтервалу такого ж самого кольору, то Андрiйко вважатиметься переможцем. В iншому випадку переможцем буде Миколка. Чи може хтось iз гравцiв забезпечити собi перемогу?

6. «Показникове рiвняння в натуральних числах»
Розв’яжiть у натуральних числах x, y i z рiвняння 1 + 2x + 2x+y = 5z .

7. «Рiвняння з коренями»
Розв’яжiть у цiлих числах x i y рiвняння p x 3 − 3xy2 + 2y 3 = √3 13x + 8.

8. «Числова таблиця»
Чи можна заповнити цiлими числами таблицю 6 × 6 так, щоб сума всiх чисел у кожному квадратi 3 × 3 цiєї таблицi дорiвнювала 2016, а сума всiх чисел у кожному квадратi 5 × 5 дорiвнювала 2015? Таке ж саме питання для таблицi 7 × 7.

9. «Знову вiдновлюємо трикутник»
За допомогою лише циркуля та лiнiйки вiдновiть трикутник ABC за такими трьома точками: точкою M перетину його медiан, точкою I — центром його вписаного кола i точкою Q - дотику вписаного кола до сторони BC.

10. «Буратiно та музичне казино»
На Полi Чудес у Країнi Дурнiв Буратiно заробив 2016 золотих i вирiшив запросити до корчми «Три пiчкурi» своїх давнiх знайомих — Карабаса Барабаса й Дуремара. Карабас Барабас запропонував йому зiграти в музичне казино з виконанням N пiсень. Перед кожною з пiсень Буратiно ставить якусь кiлькiсть золотих на кiн i намагається вголос угадати, хто заспiває наступну пiсню: Карабас Барабас або ж Дуремар (обидва вони чують прогноз Буратiно i пiсля цього обирають, хто саме буде спiвати). Якщо Буратiно вгадує, то поставлена сума подвоюється i повертається Буратiно. В iншому випадку Карабас Барабас та Дуремар залишають її собi. Умовою гри передбачено, що Дуремар спiватиме бiльше пiсень, анiж Карабас Барабас. Який найбiльший гарантований виграш може забезпечити собi Буратiно, якщо: а) N = 3; б ) N = 5?

Задачі ХІV Харківського міського турніру юних хіміків (2016/2017 н.р.)

1. «День дурня». 1 квітня після весняних канікул учитель виявив, що все лабораторне обладнання шкільної лабораторії замінили на таке саме, але дерев’яне. Відважному педагогу необхідно продемонструвати наступні досліди школярам: «Хімічні властивості газуватих сполук», «Хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти», «Дистиляція водного розчину етанолу». У який спосіб учитель може здійснити згадані демонстрації?

2. «Повітря». У повітрі, що видихають хворі на діабет, інколи відчувається запах ацетону. Які ще леткі речовини можуть видихатися людиною? У діагностиці яких захворювань може бути корисним аналіз повітря, що видихає людина? Запропонуйте методики визначення таких речовин.

3. «Зберігати в холодильнику». Часом недобросовісні продавці зберігають кисломолочні продукти не за належної температури, що спричиняє їх псування і розвиток патогенної мікрофлори. Запропонуйте склад і спосіб використання хімічного індикатора, який дозволяв би покупцеві бачити чи зберігався продукт весь час за належної температури.

4. «Макіяж». Істотна частина жіночого туалету — це макіяж. Запропонуйте макіяж, що міг би змінювати свій колір протягом часу або залежно від освітлення. Якщо можливо виготовити його в умовах шкільної лабораторії, запропонуйте відповідну методику, або спростуйте таку можливість.

5. «А лисички взяли сірники». В сюжеті деяких повчальних мультфільмів мова йде про хуліганів, які випадково влаштували пожежу коли кинули непогашений недопалок в урну. Запропонуйте склад матеріалу для урн, який міг би мінімізувати ризик виникнення загоряння вмісту урни або сприяти загасанню сміття. Які якості мають бути властиві цьому матеріалу? Як можна виготовити такий матеріал?

6. «Шпигун». Запропонуйте хімічні шпигунські пристрої «жучки», за допомогою яких можна було б збирати якомога більше інформації про людей, що перебувають у приміщенні, де ці «жучки» встановлені: число людей, час їхнього перебування у приміщенні, вік, зріст, вагу й інші параметри. Опишіть принцип їх роботи.

7. «Адамант.» У відомому циклі коміксів «Люди Ікс» видавництва «Marvel Comics» йде мова про легендарний сплав «адамант», який легко може розрізати будь-які інші сплави металів завдяки своїй унікальній твердості. Який сплав ви б назвали «адамантом» сучасності? Проаналізуйте його стійкість до дії різних хімічних реагентів. Де застосовується такий матеріал?

8. «Акумулятор». У складі стандартних літій-іонних акумуляторів є сполуки Кобальту, що є вкрай токсичними. Запропонуйте спосіб найповнішого виділення сполук Кобальту з відпрацьованих акумуляторів.

9. «Все найкраще». Відомо, що найефективніші каталізатори отримують з платинових металів. З платини та її сплавів також виготовляють найбільш відповідальні деталі приладів і електроніки. Поясніть, чому такий набір найцінніших властивостей характерний саме для цієї групи металів? Яким був би наш світ, якщо б кларки поширених й рідкісних металів помінялись би місцями?

10. «Синій сульфід». Оксиди й гідроксиди металічних елементів демонструють практично всі кольори й відтінки (від червоних до синіх). У той час сульфіди цих елементів, що осаджуються з розчинів, виявляють значно меншу кольорову різноманітність. Зелені й сині сульфіди вкрай рідкісні або невідомі. Поясніть це явище. Чи можливо добути сульфід синього кольору осадженням з водного розчину? Чи можливо добути осад синього кольору дією розчину сульфіду?

(Відповідно до переліку завдань ХХІV Всеукраїнського турніру юних хіміків)

План засідань методичного об'єднання
вчителів природничо – математичного циклу
ХЗОШ № 70 м. Харкова
2016/2017 навчальний рік

№з/пЗмістзаходуТермінВідповідальні
1 засіданнясерпень
1.

2.

3.4.Підсумки роботи методичного об'єднання вчителів та визначення напрямків роботи в новому навчальному році.
Обговорення та затвердження плану роботи м/о вчителів природничо – математичного циклу.
Обговорення та погодження календарних планів і програм варіативної та інваріантної складової , індивідуальних програм і планів на І семестр 2016/2017навчального року.
Обговорення Загальних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в восьмих класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Голова м/о Філюнкіна Г.В.

Голова м/о Філюнкіна Г.В.,

Петренко В.С. Філюнкіна Г.В.


Філюнкіна Г.В.
2 засіданняжовтень
1.
2.


3.
4.
Обговорення питання щодо дотримання Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах.
Про підготовку учнів до участі в І (шкільному) та ІІ (районному) етапах Всеукраїнських олімпіад, конкурсах і турнірах.
Погодження завдань до І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та планів проведення предметних тижнів.
Підготовка до проведення тижнів географії, основ економіки, хімії.
Обговорення питання відповідності рівнів навчальних досягнень учнів5-11 класів з математики вимогам програми(підготовка до тематичної перевірки).
Євтушенко О.В.

Філюнкіна Г.В.

Котова Н.М., Вікторова О.О.


Євтушенко О.В.
3 засіданнясічень
1.

2.

3.

4.


Стан і шляхи підвищення якості знань учнів при вивченні предметів природничо – математичного циклу.
Обговорення та погодження календарних планів, програм факультативних занять, спецкурсів, курсів за вибором та тематично - календарних планів для індивідуального навчання на другий семестр 2016/2017 навчального року.
Підсумки участі учнів у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад.
Підготовка до проведення тижнів математики та інформатики
Філюнкіна Г.В.
Євтушенко О.В.Петренко В.С. Філюнкіна Г.В.

Філюнкіна Г.В. Євтушенко О.В.
4 засіданняберезень
1.

2.3.
Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. (за підсумками перевірки стану викладання фізики та астрономії)
Підсумки участі учнів у конкурсах і турнірах.
Підготовка до проведення тижнів фізики, біології.
Євтушенко О.В.,
Швидич І.О.
Переверзєва С.В.Переверзєва С.В.
Швидич І.О.
5 засіданнятравень
1.2.
3.
Підсумки навчально – методичної роботи за 2016/2017навчальний рік.
Задачі та планування на новий навчальний рік.
Узгодження матеріалів до ДПА.
Огляд нормативних документів, новинок психолого – педагогічної літератури.
Філюнкіна Г.В.


Євтушенко О.В. Філюнкіна Г.В.Євтушенко О.В.

2015/2016 навчальний рік

10 вересня 2015 року на базі ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 70 відбувся І (районний) етап турніру з математики. У складі команди нашої школи були учні: Панаско Іван, учень 11-А класу (учитель Філюнкіна Г.В.), Рубінштейн Марк, учень 10-А класу (учитель Максименко Н.В.). Команда посіла ІІ місце.
/Files/images/metodichna_robota/dscn2371.jpg /Files/images/metodichna_robota/dscn2358.jpg

Тиждень біології

/Files/images/metodichna_robota/tb1.jpg /Files/images/metodichna_robota/tb2.jpg /Files/images/metodichna_robota/tb3.jpg


Районний турнір з математики

/Files/images/metodichna_robota/dscn1705.jpg/Files/images/metodichna_robota/dscn1738.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 20 Березня 2018

Цей сайт безкоштовний!