Ніякої достовірності нема в науках там,
де не можна застосувати ні однієї з математичних наук,
і в тому, що не має зв'язку з математикою.

Леонардо да Вінчі

/Files/images/metodichna_robota/img_5406.jpg

Тема над якою працюють учителі м/о природничо-математичних дисциплін:

«Створення умов для розвитку сучасної особистості при вивченні природничо-математичних дисциплін шляхом модернізації навчально-виховного процесу»


Завдання ХХІ Всеукраїнського турніру юних математиків (2018/2019 навчальний рік)

Завдання ХХVІ Всеукраїнського турніру юних хіміків (2018/2019 навчальний рік).

Завдання ХIV Всеукраїнського турніру юних економістів (2018/2019 навчальний рік)

Завдання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів (2018/2019 навчальний рік).


1 червня 2018 року 69 учнів 9-х класів здавали ДПА за курс базової середньої освіти з математики.

Клас Учнів Високий Достатній Середній Початковий Середній бал
9 – А 35 3 21 11 - 7,26
9 – Б 34 3 17 14 - 7,06


У 2017-2018 навчальному році успішно пройшли атестацію вчителі методичного об'єднання які підтвердили категорію та звання:

  • Переверзєва Світлана Володимирівна, учитель біології - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель- методист, Заслужений учитель України;
  • Козека Ірина Іванівна, учитель географії - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;
  • Вікторова Ольга Олександрівна, учитель географії - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
З досвіду роботи вчителя географії Вікторової О.О.

Звіт про роботу методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

У Міжнародному конкурсі "Кенгуру" взяли участь 279 учнів.

/Files/images/metodichna_robota/DSCN2112.JPG

В 2017-2018 навчальному році у Всеукраїнському конкурсі "Кенгуру" взяли участь 176 учнів, отримали відмінний результат 1 учень, добрий -119 учнів.

Всеукраїнський етап Міжнародного математичного конкурсу
“Кенгуру” - 8 грудня 2017

Учасники конкурсу - учні 2-6 класів.

/Files/images/metodichna_robota/IMG_1630.JPG/Files/images/metodichna_robota/IMG_1632.JPG

Підготовка до “Кенгуру”

ПЛАН РОБОТИ

методичного об'єднання вчителів
природничо-математичного циклу
на 2017/2018 навчальний рік

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні особи
1-е засідання

1. Розгляд та обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2017/2018 н. р
31.08.2017 Філюнкіна Г.В.
2. Розподіл доручень між членами м/о Філюнкіна Г.В.
3. Особливості вивчення предметів природничо-математичного циклу у 2017/2018 н.р. Опрацювання листа МОН України. Філюнкіна Г.В.
4. Організація роботи за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти у 9-х та 11 класах. Максименко Н.В.
5. Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням (навчальний план, програми, підручники). Філюнкіна Г.В.
6. Про дотримання вчителями методичних рекомендацій щодо ведення шкільної документації. Філюнкіна Г.В.
7. Про підсумки готовності кабінетів до роботи в новому навчальному році. Філюнкіна Г.В.
8. Обговорення результатів ДПА та ЗНО в 9, 11 класах. Філюнкіна Г.В.
9. Організація роботи педагогів з обдарованими учнями в 2017/2018 н.р. Переверзєва С.В.
10. Організація роботи педагогів з учнями, що мають початковий рівень знань. Вікторова О.О.
11. Розгляд та погодження календарно-тематичного планування з предметів природничо-математичного циклу на І семестр. Філюнкіна Г.В.
12. Внесення пропозицій до атестаційної комісії школи щодо атестації педагогічних працівників природничо-математичного циклу в 2018 році. Філюнкіна Г.В.
13. Про участь учителів та учнів в шкільних, районних та міських турнірах, олімпіадах. Філюнкіна Г.В.
14. Про затвердження матеріалів І етапу (шкільного) Всеукраїнської олімпіади з предметів природничо-математичного циклу. Філюнкіна Г.В.
2-е засідання

1. Про використання ментальних карт як спосібу візуалізації мислення на уроках природничо-математичного циклу.
25.10.2017 Козека І.І.
2. Про затвердження планів проведення тижнів: - географії, основи економіки (16.10-22.10.17), - хімії (11.12-17.12.17). Вікторова О.О. Котова Н.М.
3. Підведення підсумків участі школярів у предметних турнірах та Всеукраїнських олімпіадах І етапу з предметів природничо-математичного циклу. Філюнкіна Г.В.
4. Експрес-огляд новинок методичної та психолого-педагогічної літератури. Евтушенко О.В.
3-є засідання

1.
Презентація матеріалів "Індикатори сучасної освіти. Інноваційна діяльність".

2. Майстер-клас «Вправи для інтелектуально-творчого розвитку учнів».

3. Про стан роботи вчителів з обдарованими дітьми.

4.Обговорення та аналіз наслідків фронтального перевірення ведення учнівських зошитів для контрольних робіт з математики.

5. Про індивідуальну роботу з учнями, що мають початковий рівень навчальних досягнень.

6. Про підготовку учнів до ДПА та ЗНО.

7. Звіт про участь у міських предметних олімпіадах.

8. Про затвердження планів проведення тижнів: - Математики (12.02-16.02.18) - Біології (12.03-18.03.18) - Інформатики (29.01-04.02.18)

9. Експрес-огляд «Радимо прочитати».

10. Розгляд та погодження календарно-тематичного планування з предметів природничо-математичного циклу на ІІ семестр.
09.01.2018 Переверзєва С.В.
Вікторова О.О.
Козека І.І.


Переверзєва С.В.Філюнкіна Г.В.


Члени м/о, учні яких мають початковий рівень навчанняМаксименкоН.В.


Філюнкіна Г.В.МаксименкоН.В.
Переверзєва С.В.
Евтушенко О.ВФілюнкіна Г.В.

Філюнкіна Г.В.


4-е засідання

1. Захист досвіду роботи вчителів, які атестуються - " Діяльнісний підхід у вивченні економіки як фактор формування активної життєвої позиції." - "Використання сучасних технологій на уроках біології для розвитку пізнавальної та розумової діяльності учнів". - "Використання сучасних методів навчання й виховання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії та в позаурочний час"

2. Обговорення матеріалів періодичної преси.

3. Про затвердження планів проведення тижнів: фізики, астрономії (02.04.2018-08.04.2018)
28.03.2018 Вікторова О.О. Переверзєва С.В.
Козека І.І.


Філюнкіна Г.В.
Бєлінська С.В
5-е засідання

1. Дискусія щодо формування оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Затвердження текстів підсумкових контрольних робіт з предметів природничо-математичного циклу.

3. Затвердження варіантів атестаційних робіт для ДПА в 9-х класах в 2017/2018 н.р.

4. Про результати роботи з обдарованими дітьми участі в олімпіадах, конкурсах.

5. Підведення підсумків роботи м/о за 2017/2018 н. р. Звіт голови м/о.

6. Внесення пропозицій щодо складання перспективного плану роботи м/о на 2018/2019 н. р.

7. Експрес-огляд «Радимо прочитати».
27.04.2018 Члени м/оФілюнкіна Г.В.
Максименко Н.В.
Переверзєва С.В.
Філюнкіна Г.В.Філюнкіна Г.В.Евтушенко О.В.

Відомості про вчителів

2016/2017 навчальний рік

/Files/images/zno/57288851_1270241278_56481869_66f48d7a9da01.gif

/Files/images/metodichna_robota/metodobednannya_mat.jpg

/Files/images/metodichna_robota/diplom.jpg

23.03.2017 на базі ХЗОШ № 113 відбулася районна учнівська конференція за підсумками конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні нашої школи взяли участь у роботі предметних секцій: «Біологія», «Комп’ютерні науки», «Математика».

/Files/images/metodichna_robota/Дослід3.jpg

Завдання для районних етапів міського турніру юних математиків (2016/2017 н.р.)

1. «Спiльний ортоцентр»
На гiпотенузi AB прямокутного трикутника ABC вiдмiтили точки K i N. Доведiть, що ортоцентри трикутникiв BCK i ACN збiгаються тодi й тiльки тодi, коли BN AK = tg2 A.

2. «Сума послiдовних чисел Фiбоначчi»
Послiдовнiсть {un} ∞ n=1, в якiй u1 = u2 = 1, un+1 = un + un−1, n > 2, називається послiдовнiстю чисел Фiбоначчi. Якi ви зможете знайти натуральнi числа m > 1 такi, що сума будь-яких m послiдовних чисел Фiбоначчi дiлиться без остачi на m?

3. «Видовищнiсть турнiру»
У футбольному турнiрi «на вилiт» грає 2 n команд з рiвнями гри, позначеними натуральними числами вiд 1 до 2 n (усi команди мають рiзний рiвень гри; матч мiж двома командами завжди виграє команда з бiльшим рiвнем гри). Спершу команди розбивають на 2 n−1 пар, i цi пари грають мiж собою, потiм 2 n−1 переможцiв розбивають на 2 n−2 пар, якi грають мiж собою, i т. д., поки не залишиться лише одна команда — переможець турнiру. Видовищнiстю матчу мiж двома командами назвемо модуль рiзницi рiвнiв цих команд, видовищнiстю турнiру назвемо суму видовищностей усiх проведених iгор. Для заданого натурального n > 2 знайдiть найменше та найбiльше можливе значення видовищностi турнiру.

4. «Деформованi числа»
Назвемо натуральне число таким, що деформується, якщо його запис у заданiй системi числення не закiнчується нулем та в цьому записi можна викреслити цифру, яка не є анi першою, анi останньою, так, щоб початкове число без остачi дiлилося на отримане число.
4.1. В яких системах числення немає чисел, що деформуються?
4.2. Чи iснує така система числення, в якiй безлiч чисел, що деформуються?
4.3. Чи iснує таке число, яке в десятковiй системi числення можна деформувати двiчi поспiль?

5. «Точки на прямiй»
Андрiйко та Миколка грають у таку гру. Андрiйко вибирає 2016 точок на промiжку (0; +∞). Миколка довiльно фарбує кожну з них синiм або зеленим кольором. Пiсля цього Андрiйко вибирає додатне число a i фарбує всi промiжки ((2n − 2)a; (2n − 1)a), n ∈ N, у синiй колiр, а всi промiжки ((2n − 1)a; 2na), n ∈ N, — у зелений. Якщо кожна з вибраних на початку гри Андрiйком точок належатиме iнтервалу такого ж самого кольору, то Андрiйко вважатиметься переможцем. В iншому випадку переможцем буде Миколка. Чи може хтось iз гравцiв забезпечити собi перемогу?

6. «Показникове рiвняння в натуральних числах»
Розв’яжiть у натуральних числах x, y i z рiвняння 1 + 2x + 2x+y = 5z .

7. «Рiвняння з коренями»
Розв’яжiть у цiлих числах x i y рiвняння p x 3 − 3xy2 + 2y 3 = √3 13x + 8.

8. «Числова таблиця»
Чи можна заповнити цiлими числами таблицю 6 × 6 так, щоб сума всiх чисел у кожному квадратi 3 × 3 цiєї таблицi дорiвнювала 2016, а сума всiх чисел у кожному квадратi 5 × 5 дорiвнювала 2015? Таке ж саме питання для таблицi 7 × 7.

9. «Знову вiдновлюємо трикутник»
За допомогою лише циркуля та лiнiйки вiдновiть трикутник ABC за такими трьома точками: точкою M перетину його медiан, точкою I — центром його вписаного кола i точкою Q - дотику вписаного кола до сторони BC.

10. «Буратiно та музичне казино»
На Полi Чудес у Країнi Дурнiв Буратiно заробив 2016 золотих i вирiшив запросити до корчми «Три пiчкурi» своїх давнiх знайомих — Карабаса Барабаса й Дуремара. Карабас Барабас запропонував йому зiграти в музичне казино з виконанням N пiсень. Перед кожною з пiсень Буратiно ставить якусь кiлькiсть золотих на кiн i намагається вголос угадати, хто заспiває наступну пiсню: Карабас Барабас або ж Дуремар (обидва вони чують прогноз Буратiно i пiсля цього обирають, хто саме буде спiвати). Якщо Буратiно вгадує, то поставлена сума подвоюється i повертається Буратiно. В iншому випадку Карабас Барабас та Дуремар залишають її собi. Умовою гри передбачено, що Дуремар спiватиме бiльше пiсень, анiж Карабас Барабас. Який найбiльший гарантований виграш може забезпечити собi Буратiно, якщо: а) N = 3; б ) N = 5?

Задачі ХІV Харківського міського турніру юних хіміків (2016/2017 н.р.)

1. «День дурня». 1 квітня після весняних канікул учитель виявив, що все лабораторне обладнання шкільної лабораторії замінили на таке саме, але дерев’яне. Відважному педагогу необхідно продемонструвати наступні досліди школярам: «Хімічні властивості газуватих сполук», «Хімічні властивості концентрованої сульфатної кислоти», «Дистиляція водного розчину етанолу». У який спосіб учитель може здійснити згадані демонстрації?

2. «Повітря». У повітрі, що видихають хворі на діабет, інколи відчувається запах ацетону. Які ще леткі речовини можуть видихатися людиною? У діагностиці яких захворювань може бути корисним аналіз повітря, що видихає людина? Запропонуйте методики визначення таких речовин.

3. «Зберігати в холодильнику». Часом недобросовісні продавці зберігають кисломолочні продукти не за належної температури, що спричиняє їх псування і розвиток патогенної мікрофлори. Запропонуйте склад і спосіб використання хімічного індикатора, який дозволяв би покупцеві бачити чи зберігався продукт весь час за належної температури.

4. «Макіяж». Істотна частина жіночого туалету — це макіяж. Запропонуйте макіяж, що міг би змінювати свій колір протягом часу або залежно від освітлення. Якщо можливо виготовити його в умовах шкільної лабораторії, запропонуйте відповідну методику, або спростуйте таку можливість.

5. «А лисички взяли сірники». В сюжеті деяких повчальних мультфільмів мова йде про хуліганів, які випадково влаштували пожежу коли кинули непогашений недопалок в урну. Запропонуйте склад матеріалу для урн, який міг би мінімізувати ризик виникнення загоряння вмісту урни або сприяти загасанню сміття. Які якості мають бути властиві цьому матеріалу? Як можна виготовити такий матеріал?

6. «Шпигун». Запропонуйте хімічні шпигунські пристрої «жучки», за допомогою яких можна було б збирати якомога більше інформації про людей, що перебувають у приміщенні, де ці «жучки» встановлені: число людей, час їхнього перебування у приміщенні, вік, зріст, вагу й інші параметри. Опишіть принцип їх роботи.

7. «Адамант.» У відомому циклі коміксів «Люди Ікс» видавництва «Marvel Comics» йде мова про легендарний сплав «адамант», який легко може розрізати будь-які інші сплави металів завдяки своїй унікальній твердості. Який сплав ви б назвали «адамантом» сучасності? Проаналізуйте його стійкість до дії різних хімічних реагентів. Де застосовується такий матеріал?

8. «Акумулятор». У складі стандартних літій-іонних акумуляторів є сполуки Кобальту, що є вкрай токсичними. Запропонуйте спосіб найповнішого виділення сполук Кобальту з відпрацьованих акумуляторів.

9. «Все найкраще». Відомо, що найефективніші каталізатори отримують з платинових металів. З платини та її сплавів також виготовляють найбільш відповідальні деталі приладів і електроніки. Поясніть, чому такий набір найцінніших властивостей характерний саме для цієї групи металів? Яким був би наш світ, якщо б кларки поширених й рідкісних металів помінялись би місцями?

10. «Синій сульфід». Оксиди й гідроксиди металічних елементів демонструють практично всі кольори й відтінки (від червоних до синіх). У той час сульфіди цих елементів, що осаджуються з розчинів, виявляють значно меншу кольорову різноманітність. Зелені й сині сульфіди вкрай рідкісні або невідомі. Поясніть це явище. Чи можливо добути сульфід синього кольору осадженням з водного розчину? Чи можливо добути осад синього кольору дією розчину сульфіду?

(Відповідно до переліку завдань ХХІV Всеукраїнського турніру юних хіміків)


2015/2016 навчальний рік

10 вересня 2015 року на базі ХЗОШ І-ІІІ ступенів № 70 відбувся І (районний) етап турніру з математики. У складі команди нашої школи були учні: Панаско Іван, учень 11-А класу (учитель Філюнкіна Г.В.), Рубінштейн Марк, учень 10-А класу (учитель Максименко Н.В.). Команда посіла ІІ місце.
/Files/images/metodichna_robota/dscn2371.jpg /Files/images/metodichna_robota/dscn2358.jpg

Тиждень біології

/Files/images/metodichna_robota/tb1.jpg /Files/images/metodichna_robota/tb2.jpg /Files/images/metodichna_robota/tb3.jpg


Районний турнір з математики

/Files/images/metodichna_robota/dscn1705.jpg/Files/images/metodichna_robota/dscn1738.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 263

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Жовтня 2018

Цей сайт безкоштовний!