Шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу працює над проблемою:

"Підвищення рівня професійної компетентності педагога як умова формування ключових компетентностей та всебічного розвитку учнів."

Виховна проблема

"Створення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності. Формування в учнів усвідомленої мотивації до реалізації здорового способу життя."

«Лише той вчитель, хто живе так, як навчає.» Г.Сковорода
/Files/images/metodichna_robota/img_5409.jpg

Завдання та правила проведення XVІ Всеукраїнського турніру юних правознавців (2018/2019 навчальний рік)

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Створити умови в школі для забезпечення належних умов для адаптації до навчання учнів 5-х класів.

2. Забезпечити зростання якісного рівня підготовки школярів, досягнення ними обов'язкового рівня з найважливіших пріоритетних умінь відповідно до державних вимог на основі розвитку освіти за вибором.

3. Створити додаткові умови для розвитку творчого потенціалу особистості вчителів та учнів за рахунок впровадження технологій особистісно орієнтованого та розвиваючого навчання, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, співпраці з вищими навчальними закладами, створення наукового товариства учнів, розширення мережі гуртків.

4. Розпочати перехід на різнорівневу систему навчання старшокласників.

5. Здійснювати науково-методичне супроводження інноваційної діяльності.

6. Стимулювати пошук та запровадження ефективних нововведень, нові знання на практиці при вирішенні освітніх завдань.

7. Розробити критерії результативності роботи вчителів по інноваційним педагогічним технологіям і систему моніторингу цієї роботи.

8. Продовжувати роботу щодо впровадження профільного навчання і старшій школі з метою поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання.

9. Розробити систему допрофільної підготовки, передбачити здійснення дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

10. Впроваджувати в роботу систему спецкурсів та факультативів на основі диференційованого підходу до навчання школярів.

11. Продовжити інформатизацію освітнього процесу, вчити учнів оволодівати технологіями пошуку інформації в Інтернеті.

12. Створити психологічну службу, здатну забезпечити атмосферу психологічної комфортності учнів і вчителів в умовах переходу школи до гімназійної освіти.

13. Зацікавити батьків творчою діяльністю їхніх дітей з урахуванням обдарованості.

14. Спиратись на батьків як на головних помічників.

Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури в закладах загальної середньої освіти із навчанням або вивченням мов національних меншин у 2018/2019 н.р.

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2018/2019 навчальному році


Основні напрями і завдання діяльності шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу в 2018-2019 навчальному році

  • організація забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти в районі відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, державних програм, законодавчих актів Президента України, Уряду, Верховної ради України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень обласної державної адміністрації, управління освіти Харківської міської ради в галузі освіти;
  • організація надання якісної освіти на підставі компетентнісного підходу до запровадження особистісно зорієнтованих технологій навчання та виховання учнів;
  • підвищення професійної компетентності педагогів щодо запровадження інноваційних і сучасних інформаційних технологій та методик навчання на уроках;
  • формування інформаційної культури та компетентності вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

/Files/images/metodichna_robota/img_4881.jpg

Звіт про роботу МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу 2017/2018 н.р.

Тиждень української мови 2017/2018 н.р.

Тиждень російської мови 2017/2018 н.р.

План роботи
м/о вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2017-2018 н.р.

I. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів
№ з/ п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Опрацювання нормативних документів стосовно початку 2017/2018 навчального року (програми, підручники). Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у ЗНЗ предметів інваріативної складової у 2017-2018 навчальному році Серпень 2017 Кер.МО
Курганська В.І.
2. Заслухати на засіданні МО інформацію про курсову перепідготовку вчителів. Грудень 2017 Заступник директора Євтушенко О.В.
3. Організувати роботу вчителів вищої категорії, вчителів-методистів з питань: - підготовка учнів до III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади; - використання інноваційних технологій, використання сучасних інформаційних технологій викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу. Грудень 2017 Кер.МО
Курганська В.І.
4. Вивчити творчі доробки вчителів, що атестуються Лютий 2018 Кер.МО
Курганська В.І.
5. Узагальнення досвіду роботи вчителів школи Березень 2018 Кер. МО Курганська В.І.
II. Організаційні заходи з питань підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний
1 Методичні оперативки: -опрацювання інструктивно-нормативних документів; -організація і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади, участь у 2-му етапі; -участь у турнірах знавців української мови в правовому турнірі; - участь у проведенні міського тижня російської мови. У порядку надходження за планом РУО Кер. МО Курганська В.І.
2 Участь у роботі експертних груп щодо вивчення досвіду роботи вчителів Під час атестації кадрів Кер.МО
Курганська В.І.
3 Організація захисту досвіду вчителями, які претендують на встановлення або підтвердження вищої категорії, педагогічного звання Лютий За планом РУО Заступник директора ЄвтушенкоО.В. Кер.МО
Курганська В.І.
4 Продовжити участь у роботі семінарів-практикумів за планом ХАНО протягом навчального року Кер.МО
Курганська В.І.
5 Продовжити роботу школи прогресивного досвіду за темою: „Інноваційні та сучасні інформаційні технології на уроках російської мови та літератури, зарубіжної літератури" І раз на чверть за окремим планом Кер.МО
Курганська В.І.
6 Організувати участь вчителів у районному конкурсі „Учитель року - 2018" За планом РУО Кер.МО
Курганська В.І.
III. Заходи з питань розвитку творчих здібностей, ініціативи вчителів та учнів
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль ний
1 Взяти участь у районних заходах: -II ( районний) етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, з української мови та літератури, з історії, з правознавства, з англійської мови; -конкурсі-захисті дослідницьких робіт учнів - членів МАН.

Листопад 2017


Грудень 2017


Кер.МО
Курганська В.І.
2 Організувати участь вчителів МО у заходах ХАНО, РУО, Харківської міської ради та НМПЦ: -III етапі Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури, з української мови та літератури, з історії, з правознавства, з англійської ;мови - міському конкурсі „Учитель року - 2018"; - установчих сесіях МАН протягом року
Лютий 2018


За планом РУО

За планом МАН

Перспективний план атестації вчителів
м/о суспільно-гуманітарного циклу

№ і пп П.І.Б. вчителів м/о Рік попередньої атестації Перспективний план
1. Бессонова Наталія Костянтинівна 2014 2018-2019
2 Воронкевич Ванда Анатоліївна 2015 2019-2020
3. Дегтярьова Ольга Анатоліївна 2010 2014-2015
4. Зарецька Ганна Володимирівна 2016 2020-2021
5. Калюжна Галина Михайлівна 2014 2018-2019
6. Курганська Валентина Іванівна 2014 2018-2019
7. Курило Тетяна Вікторівна - 2017-2018
8. Нестеренко Галина Володимирівна 2014 2018-2019
9. Пчельнікова Валентина Олександрівна 2016 2020-2021
10 Положий Тетяна Миколаївна 2014 2018-2019
11. Сікан Людмила Миколаївна 2015 2019-2020
12 Тимченко Ольга Іванівна 2014 2018-2019
13 Третяк Лідія Олександрівна 2013 2017-2018
14. Трунова Інна Василівна 2016 2020-2021

Відомості про вчителів методичного об'єднання суспільно-гуманітарного циклу

/Files/images/zno/b_661E57663A645E46ACAFF4EE4B029741.gif

Звіт про роботу МО 2016/2017

Тиждень російської мови та літератури 2016/2017

Тиждень зарубіжної літератури 2015/2016

Підсумки роботи методоб'єднання 2015/2016

Тиждень української мови та літератури.

Девіз тижня: "Прекрасне слово і душау мові ріднійвозз’єднались..."

/Files/images/metodichna_robota/p1070277.jpg/Files/images/metodichna_robota/p1070289.jpg

«Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста».

Конкурс на кращий літературний етюд

/Files/images/metodichna_robota/p1070361.jpg/Files/images/metodichna_robota/p1070363.jpg

Літературний брейн-ринг за темою:

«Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе…»
/Files/images/metodichna_robota/slovniki_111.jpg /Files/images/metodichna_robota/p1070369.jpg
«Помічник, не витівник, мудрий вчительтвій словник»(роз’яснення, рекомендації:«Призначення словників. Як працювати зі словниками»)Конкурс на кращу стіннівку «Видатні жінки в історії України»

/Files/images/metodichna_robota/p1070345a.jpg/Files/images/metodichna_robota/p1070356.jpg

Нагородження переможців

/Files/images/zno/b_661E57663A645E46ACAFF4EE4B029741.gif

2014/2015 навчальний рік

/Files/images/metodichna_robota/-1-638.jpg

Переглянути


Презентація МО


Фотозвіт роботи методичного об'єднання гуманітарних дисциплін

/Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107405_862834553_big.JPG /Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107407_834440627_big.JPG
/Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107405_393753612_big.JPG /Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107407_1141738809_big.JPG
/Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107407_1752101694_big.jpg /Files/images/metodichna_robota/photofile_1380107405_1183347343фbig.JPG
Кiлькiсть переглядiв: 497

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №70 Харківської міської ради Харківської області

61075, м.Харків,
пр. Олександрівський, 150

93-51-39

sch70@kharkivosvita.net.ua

Дата останньої зміни 14 Грудня 2018

Цей сайт безкоштовний!