Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі у 2018/2019 навчальному році

Організація освітнього простору Нової української школи

/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н112126.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н112146.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н090750.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н090353.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н114657.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н114705.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н114817.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н090209.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н124820.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/nush_2018/н124836.jpg

Онлайн - освіта для вчителів, які навчатимуть
1-й клас з вересня 2018 року

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що 3 січня 2018 року на сайті студії онлайн-освіти EdEra (за посиланням: https://ed-era.com/nus) стартувала реєстрація на безкоштовний обов’язковий «Онлайн-курс для вчителів початкової школи», які навчатимуть 1-й клас з вересня 2018 року.


/Files/images/shkola/IMG_4451.JPG

/Files/images/metodichna_robota/цветорнам.gif

На шляху до впровадження
нового Закону України « Про Освіту».

У вересні цього року було прийнято новий Закон України «Про освіту».
Зважаючи на потреби сучасної освіти, вчителі початкової школи працюють над методологічною переорієнтацією освітнього процесу та розробкою окремих положень і норм, які безпосередньо пов'язані із сучасними змінами в початковій освіті.
Професія першого вчителя унікальна, неповторна, життєдайна. Саме вона відкриває нову «шкільну епоху» дитинства, спрямовує невичерпну дитячу енергію через любов, розумну вимогливість, виховує повагу малюків до свого нового статусу, виписує школярську долю. У сучасних умовах розвитку школи набуває особливої ваги стимулювання педагогів до творчої праці, розширення можливостей для професійного розвитку.
Своє головне завдання вчителі початкової школи вбачають у розкритті індивідуальності кожної дитини, тому що розуміють: від того, якими будуть перші шкільні роки вихованців, залежить усе їхнє подальше навчання й майбутній життєвий шлях.

/Files/images/metodichna_robota/P80105-095204.jpg

/Files/images/metodichna_robota/BC3.jpg Моя доля була визначена зірками ще до моєї появи на світ. Я щаслива людина, тому що в мене є можливість знову і знову пізнавати світ. Я щаслива тому, що можу ділитися теплом своєї душі. Я щаслива тому, що бачу результати своєї праці. Я щаслива тому, що під моїм керівництвом працюють учителі, в яких є не тільки життєвий досвід, а й великий педагогічний багаж. Це люди активні, енергійні, завзяті, з невичерпним творчим потенціалом. Кажуть, що велике бачиться на відстані. Це дійсно так, бо тільки з роками усвідомлюєш, як багато дає школа: радість перших успіхів, біль помилок, взаємодовіру вчителів і учнів.

Кредо мого життя є слова китайського мудреця Лао Цзи: «Досягнутих вершин не буває, вони всі ще чекають на нас».

Тож разом зі щоденною працею приходить успіх, а в історії залишаються роки, що журавлями відлітають у вирій.

/Files/photogallery/1697/P80105-113303.jpg

Реформа, що почне діяти з 1 вересня 2018 році орієнтована на те, щоб «зробити випускника конкурентноздатним у ХХІ-му столітті» – випустити зі школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість, патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».
Впроваджуючи інноваційні методи і технології, вчителі початкової школи перш за все керуються п'ятьма основними заповідями: любити, вірити, знати, поважати та розуміти дитину як основний об'єкт і суб'єкт навчальної діяльності.

Інтегроване навчання

Урок у сучасних умовах повинен носити творчий характер. Потрібно запозичувати все найкраще з досвіду вчителів, самому шукати більш ефективні підходи пояснення нового матеріалу й повторення вивченого. Засвоєння знань, формування умінь і навичок на уроці – це нелегкий процес.

Ідея інтегрованого навчання нині надзвичайно актуальна, оскільки з її успішною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти.

Метою навчальних занять, побудованих на інтегрованому змісті, є створення передумов для різнобічного вивчення певного об’єкта, поняття, явища, системне формування уяви, позитивно-емоційного ставлення до пізнання.

На таких уроках учитель може організувати читання літературних текстів, обговорення мультфільмів, дискусії, екскурсії, а також колективні творчі заняття.

Запрошуємо в гості до 2-В класу на інтегрований урок з літературного читання та малювання за темою «Осінь щедра, осінь золотава. Малювання композиції «Щедрий урожай».

/Files/images/metodichna_robota/FB_IMG_1516121607056.jpg/Files/images/metodichna_robota/FB_IMG_1516121422165.jpg/Files/images/metodichna_robota/FB_IMG_1516121523110.jpg

Такі уроки знімають стомлюваність і перенапруження учнів за рахунок зміни видів діяльності. Міжпредметні зв’язки дають змогу поглибити вивчення матеріалу без додаткових затрат, реалізувати взаємну систематизовану узгодженість, стимулювати учнів до використання набутих знань у повсякденному житті.

/Files/images/metodichna_robota/цветорнам.gif

Мелодія починається з першої ноти, саме вона визначає її характер.

Початкова школа - своєрідна перша нота шкільного життя.

Голова методичного об'єднання вчителів початкових класів -
Новікова Лідія Федорівна

Основні завдання методичного об'єднання на 2017/2018 навчальний рік

  1. Реалізувати основні положення особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання;
  2. Організувати роботу кожного вчителя над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;
  3. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології, комп’ютеризацію та інформатизацію навчально-виховного процесу;
  4. Вивчати та впроваджувати в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій учителів міста, області, країни;
  5. Вдосконалювати урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня;
  6. Організувати індивідуальну підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах різного рівня, роботу зі здібними та обдарованими дітьми;
  7. Проводити роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;
  8. Створювати максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального, фізичного й естетичного розвитку учнів;
  9. Продовжувати роботу над зміцненням навчально-матеріальної бази початкової школи, над створенням належних безпечних та комфортних умов навчання;
  10. Провести моніторинг педагогічної діяльності вчителів початкових класів у поєднанні з результатами навчальних досягнень учнів, встановити педагогічний рейтинг.

/Files/images/pochatkova_shkola/пч1.JPG/Files/images/pochatkova_shkola/пч2.JPG/Files/images/pochatkova_shkola/пч3.JPG/Files/images/pochatkova_shkola/пч4.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/пч5.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/пч6.JPG

Засідання творчої групи вчителів початкових класів
Особливості роботи вчителів початкових класів за науково-педагогічним проектом "Росток"

/Files/images/pochatkova_shkola/IMG_2462.JPG/Files/images/pochatkova_shkola/IMG_2478.JPG/Files/images/pochatkova_shkola/P61208-104259.jpg/Files/images/pochatkova_shkola/P61208-103734.jpg

Стрілка годинника 2015/2016 навчального року повернула на ІІ семестр.
А це значить час підводити підсумки.
З цією метою у початкових класах проводилась шкільна олімпіада серед учнів 3-4-х класів з математики, української мови, природознавства.
Ось наші перерможці:
1. Ткаченко Ксенія, 3-А 1. Дачко Анастасія, 4-Б
2. Здорик Зоряна, 3-В 2. Єфімова Каміла, 4-Б
3. Тахтаулова Анастасія, 3-А 3. Кіченко Тимофей, 4-В
/Files/images/metodichna_robota/img_1672.jpg /Files/images/metodichna_robota/img_1675.jpg
/Files/images/metodichna_robota/img_1680.jpg /Files/images/metodichna_robota/img_1682.jpg

/Files/images/metodichna_robota/тиждень почшкола.jpg

/Files/images/zno/57288851_1270241278_56481869_66f48d7a9da01.gif

Школа працює за НПП "Росток"

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd1f.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd2f.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd3f.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd4f.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd5f.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/-1-638.jpgПереглянути

/Files/images/zno/57288851_1270241278_56481869_66f48d7a9da01.gif

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd_seminar.jpg

/Files/images/pochatkova_shkola/slayd_1.jpg /Files/images/pochatkova_shkola/slayd2.jpg

Учителі початкових класів розуміють відповідальність за те, яким з самого початку буде навчання. Тому вони постійно знаходяться у центрі нових наукових розробок, методик, спілкуються і радяться з батьками учнів. Задача вчителів початкових класів – створити найліпші умови для саморозвитку і життєтворчості дитини.

/Files/images/pochatkova_shkola/img_5346.jpg

Одне із завдань вчителів початкових класів – це прищеплення учням власного бачення світу, навчання їх мислити, відчувати. Саме це стане першим кроком учнів на шляху до розумової праці й виникне бажання осягти незрозуміле.

Декада початкової школи (презентація)

/Files/images/zno/57288851_1270241278_56481869_66f48d7a9da01.gif

Газети початкової школи

Шкільний табір відпочинку(№13, спецвипуск)

Державна підсумкова атестація(№12, спецвипуск)

Тиждень початкової школи(№11, спецвипуск)

Випуск 10, грудень

Малі Олімпійські Ігри, листопад

Випуск 8, жовтень

Випуск 7, вересень

Випуск 6, червень

Випуск 5, травень

Випуск 4, квітень

До 200-річчя Т.Г.Шевченка, березень

Випуск 2, лютий

Випуск 1, січень

Кiлькiсть переглядiв: 199

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Дата останньої зміни 16 Жовтня 2018

Цей сайт безкоштовний!